O nama

Mreža za globalne komunikacije je nevladino udruženje sa sjedištem u Crnoj Gori koje se zalaže za slobodno, otvoreno i decentralizovano društvo.

Nevladino udruženje Mreža za globalne komunikacije je osnovano 4. aprila 2019. godine u Budvi kao zajednička inicijativa tadašnje tri liberalne nevladine organizacije: Luča Institut, Institut za slobodno društvo i Najad Centar. Članovi udruženja su pojedinci iz poslovnih, političkih i akademskih krugova koji ulažu značajne napore u osnaživanju mladih ljudi i njihovih potencijala kroz različite aktivnosti kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu.

Osnovni zadatak Mreže za globalne komunikacije je da osigura razvoj slobodnog, otvorenog i decentralizovanog društva aktivnim angažmanom u različitim političko-ekonomskim procesima. Takođe, neke od važnih aktivnosti udruženja su organizacija različitih radionica, seminara i konferencija koje za cilj imaju edukaciju i osnaživanje mladih lidera u poljima djelovanja organizacije, jačanje veza između privatnog i javnog sektora kroz analizu javnih politika i zakona, te stvaranje multimedijalnog sadržaja koji za cilj ima podizanje svijesti o važnim društvenim pojavama i izazovima, ali i pojedincima koji su dali doprinos u ostvarivanju vizije i ciljeva udruženja.

Izvršni odbor

Slobodan Franeta je magistar međunarodne ekonomije i predsjednik…
Violeta Žudić je diplomirana ekonomistkinja i izvršna direktorica…
Aleksandar Musić je specijalni savjetnik izvršnog odbora nevladinog…
Austin J. Jack je član izvršnog odbora nevladinog udruženja Mreža za…
Leopold Ajami je član izvršnog odbora nevladinog udruženja Mreža za…
Nemanja Cvijović je član izvršnog odbora nevladinog udruženja Mreža za…
Ilija Franeta je operativni direktor u nevladinom udruženju Mreža za…

Saradnici

Sanela Kolar je spoljna saradnica na programu »Individualni razvoj« u…
Jasmina Žudić je spoljna saradnica na programu »Individualni razvoj« u…
Stevan Perović je diplomirani ekonomista, spoljni saradnik na programu…
Ammar Borančić je crnogorski politikolog i predsjednik Mladih liberala…

Saopštenja za javnost

Partneri