O NAMA

Upoznajte se sa vizijom i pregalaštvom
Mreže za globalne komunikacije

Slobodan Franeta

Predsjednik

Ammar Borančić

Potpredsjednik za politička pitanja

Jasmina Žudić

Saradnica

Violeta Žudić

Izvršna direktorica

Aleksandar Musić

Specijalni savjetnik

Stevan Perović

Saradnik

Ilija Franeta

Operativni direktor

Austin J. Jack

Specijalni savjetnik

Sanela Kolar

Saradnica

Nemanja Cvijović

Istraživački direktor

Leopolod Ajami

Specijalni savjetnik

Ko smo mi?

Mreža za globalne komunikacije je nevladino udruženje sa sjedištem u Crnoj Gori koje umrežava mlade i nezavisne pregaoce čiji je cilj razvoj slobodnog, odgovornog i prosperitetnog društva.

Nevladino udruženje Mreža za globalne komunikacije je nastalo kao zajednička inicijativa Luča Instituta, Instituta za slobodno društvo i pojedinih članova Najad centra, a zvanično je osnovana 4. aprila 2019. godine. Osnovni principi i vrijednosti udruženja su građanske slobode, slobodno i otvoreno društvo, vladavina prava, slobodno tržište i preduzetništvo. Članovi Mreže za globalne komunikacije su pojedinci i stručnjaci iz poslovnog, političkog i akademskog svijeta koji ulažu značajne napore u osnaživanju mladih ljudi i njihovih potencijala kroz različite aktivnosti kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu.

Primarni zadatak Mreže za globalne komunikacije je da osigura razvoj slobodnog, odgovornog i prosperitetnog društva koristeći se sljedećim aktivnostima: (i) Edukacija i osnaživanje mladih lidera kroz organizaciju različitih radionica, seminara i konferencija; (ii) Pružanje praktične i finansijske pomoći u istraživačkim projektima koji obuhvataju oblasti naših istraživanja; (iii) Jačanje veza između privatnog i javnog sektora kroz analizu javnih politika i zakona, te ukazivanje na ograničenje sloboda koje bi mogle značajno uticati na budući prosperitet društva.

OSNOVANI

2019.

Nevladino udruženje Mreža za globalne komunikacije je nastalo kao zajednička inicijativa Luča Instituta, Instituta za slobodno društvo i pojedinih članova Najad centra, a zvanično je osnovana 4. aprila 2019. godine sa sjedištem u Budvi.

PREDSTAVNIŠTVA

7+

Članovi Mreže za globalne komunikacije su pojedinci i stručnjaci iz poslovnog, političkog i akademskog svijeta koji ulažu značajne napore u osnaživanju mladih ljudi i njihovih potencijala kroz različite aktivnosti kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu.

PROJEKTI

20+

Kroz organizaciju različitih radionica, seminara i konferencija nastojimo da radimo na edukaciji i osnaživanju mladih lidera kako bismo osigurali razvoj slobodnog, odgovornog i prosperitetnog društva što je i osnovni zadatak Mreže za globalne komunikacije.

ŽELITE LI DA POSTANETE DIO MREŽE?

Partneri Mreže