Kontaktirajte nas

Formular

Zahvaljujemo se na dodatnom interesovanju koje posjedujete kada je u pitanju rad nevladinog udruženja Mreža za globalne komunikacije. Odgovor na Vašu poruku možete očekivati u roku od 48 sati od momenta kada je ista poslata. U cilju efikasnije korespondencije, poželjno je izabrati svrhu poruke birajući jednu od ponuđenih opcija koje se nalaze u okviru doljenavedenog formulara.