Članstvo

Postanite dio Mreže!
Podržite razvoj slobodnog, odgovornog i prosperitetnog društva.

Studenti

12
Članarina se odnosi na period od 12 mjeseci.
 • Pristup mjesečnom biltenu
 • Pozivnica za sve naše javne događaje
 • Prioritet pri stipendiranju
 • Pristup istraživačkim fondovima
 • Pristup digitalnoj biblioteci

Pojedinci

48
Članarina se odnosi na period od 12 mjeseci.
 • Pristup mjesečnom biltenu
 • Pristup Galadriel platformi
 • Pristup istraživačkim fondovima
 • Pristup digitalnoj biblioteci
 • Do 3 publikacije u štampanoj formi
 • Pozivnica za sve naše javne događaje
 • Pozivnica za donatorsku večeru
 • Priroitet pri stipendiranju
 • Pomoć u apliciranju za posao

Kompanije

192
Minimalan iznos godišnje donacije. U zavisnosti od visine donacije paket se može proširiti sa dodatnim povlasticama.
 • Pristup mjesečnom biltenu
 • Pristup posebnom biltenu
 • Pristup Galadriel platformi
 • Pristup digitalnoj biblioteci
 • Sve publikacije u štampanoj formi
 • Sponzorstvo na događajima
 • Sponzorstvo na donatorskoj večeri
 • Stvaranje promotivnog sadržaja
 • Do 2 istraživanja godišnje
 • Obuka zaposlenih
 • i još drugih povlastica...

Mreža za globalne komunikacije je prema važećem Zakonu o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/2011 i 37/2017) registrovana i zavedena pod brojem 06-006/19-UPI-434/4 u Ministarstvu javne uprave Crne Gore.

Prema važećem Statutu organizacije, Mreža za globalne komunikacije se može finansirati iz sljedećih izvora:
Udruženje stiče imovinu od člаnаrina, dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine, prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.