Slobodan Franeta

15 objava
Slobodan Franeta je magistar međunarodne ekonomije i predsjednik nevladinog udruženja Mreža za globalne komunikacije.