Sergio Beraldo

1 objava
Sergio Beraldo je vanredni profesor ekonomije na Univerzitetu u Napulju Federico II. Bavi se istraživanjem pitanja koja su u domenu javne i bihejvioralne ekonomije.