Leonardo Baggiani

1 objava
Leonardo Baggiani je menadžer za rizike i nezavisni istraživač. Saradnik je na Institutu za istraživanja ekonomskih i fiskalnih pitanja.