Eric Hughes

1 objava
Erik Hjuz je bio američki matematičar, kompjuterski programer i sajferpanker. Smatra se jednim od osnivača sajferpankerskog pokreta zajedno sa Timotijem Mejom i Džonom Gilmorom. Poznat je po osnivanju i administriranju sajferpankerske elektronske liste, pisanju manifesta, i stvaranju prvog anonimnog rimejlera, kao i poznatog slogana Sajferpankeri pišu kodove.