Objavljen Međunarodni indeks zaštite prava svojine za 2020. godinu

Vašington, SAD – Alijansa za zaštitu prava svojine, u saradnji sa 122 organizacije iz cijelog svijeta, objavila je ovogodišnje izdanje Međunarodnog indeksa zaštite prava svojine. Indeks je svojstven po tome što je trenutno jedini indeks na svijetu koji mjeri zaštitu svojine bilo u fizičkom ili intelektualnom obliku, te pravne i političke okvire koji oblikuju institucije koje se bave zaštitom privatne svojine.

Pravo privatne svojine je ključno u razvoju preduzetničkog potencijala i stvaranju tržišnih vrijednosti. Prema tome, efikasan sistem zaštite privatne svojine je i ključ ekonomskog prosperiteta i sigurnosti, omogućavajući svakom pojedincu priliku za bolji kvalitet života i ispunjenje svog potencijala kroz razvoj preduzetničkih ideja.

Profesorica dr. Sary Levy Carciente, koja je autorka ovog indeksa napominje da on ukazuje na pozitivnu korelaciju između zaštite privatne svojine i većeg stepena sloboda u jednom društvu, te da ta veza značajno utiče na kvalitet života i razvoj različitih društvenih krugova koji svojim djelovanjem utiču na sveopšti ekonomski razvoj.

Finska, Švajcarska i Singapur su tri države u kojima je zaštita privatne svojine na najvećem stupnju ukazuju rezultati istraživanja ovogodišnjeg Indeksa zaštite prava na svojinu.

Crna Gora se nalazi na 90. mjestu i najbolje je rangirana u odnosu na države iz okruženja koje nisu članice Evropske unije. Prema rezultatima istraživanja iz ovogodišnjeg Međunarodnog indeksa zaštite prava na svojinu, Srbija se nalazi na 95. mjestu, Sjeverna Makedonija na 96. mjestu, Bosna i Hercegovina na 110. mjestu dok se Albanija nalazi na 112. mjestu. Iako se od poslednjeg istraživanja bilježe blagi pomaci u razvoju institucionalnih okvira koji će ojačati zaštitu privatne svojine, ipak aktuelno stanje je i dalje značajno loše u poređenju sa članicama Evropske unije prema kojoj gorenavedene zemlje teže.

Ugledni ekonomista i stručnjak za pitanje privatne svojine Hernando de Soto je izjavio da zaštita privatne svojine garantuje slobodu i podstiče ljude da svoje aktivnosti, kako svakodnevne tako i poslovne, organizuju u okvirima formalne ekonomije. On takođe napominje da bez integrisanog i formalnog sistema zaštite prava na privatnu svojinu nemoguće je imati pristup modernoj tržišnoj ekonomiji.

Ovogodišnji Indeks uključuje i tri studije slučaja iz Perua, Južne Afrike i Kolumbije, a više informacija možete naći na zvaničnom sajtu Međunarodne alijanse za zaštitu privatne svojine.

Prethodna objava

Lideri u ekonomskim (ne)slobodama

Sljedeća objava

Taoci ekonomskog populizma

Slične objave
Total
0
Share