Objavljen Međunarodni indeks zaštite prava svojine za 2020. godinu

Vašington, SAD – Alijansa za zaštitu prava svojine, u saradnji sa 122 organizacije iz cijelog svijeta, objavila je ovogodišnje izdanje Međunarodnog indeksa zaštite prava svojine. Indeks je svojstven po tome što je trenutno jedini indeks na svijetu koji mjeri zaštitu svojine bilo u fizičkom ili intelektualnom obliku, te pravne i političke okvire koji oblikuju institucije koje se bave zaštitom privatne svojine.

Pravo privatne svojine je ključno u razvoju preduzetničkog potencijala i stvaranju tržišnih vrijednosti. Prema tome, efikasan sistem zaštite privatne svojine je i ključ ekonomskog prosperiteta i sigurnosti, omogućavajući svakom pojedincu priliku za bolji kvalitet života i ispunjenje svog potencijala kroz razvoj preduzetničkih ideja.

Profesorica dr. Sary Levy Carciente, koja je autorka ovog indeksa napominje da on ukazuje na pozitivnu korelaciju između zaštite privatne svojine i većeg stepena sloboda u jednom društvu, te da ta veza značajno utiče na kvalitet života i razvoj različitih društvenih krugova koji svojim djelovanjem utiču na sveopšti ekonomski razvoj.

Finska, Švajcarska i Singapur su tri države u kojima je zaštita privatne svojine na najvećem stupnju ukazuju rezultati istraživanja ovogodišnjeg Indeksa zaštite prava na svojinu.

Rangiranje država Zapadnog Balkana od 2009. do 2020. godine

Crna Gora se nalazi na 90. mjestu i najbolje je rangirana u odnosu na države iz okruženja koje nisu članice Evropske unije. Prema rezultatima istraživanja iz ovogodišnjeg Međunarodnog indeksa zaštite prava na svojinu, Srbija se nalazi na 95. mjestu, Sjeverna Makedonija na 96. mjestu, Bosna i Hercegovina na 110. mjestu dok se Albanija nalazi na 112. mjestu. Iako se od poslednjeg istraživanja bilježe blagi pomaci u razvoju institucionalnih okvira koji će ojačati zaštitu privatne svojine, ipak aktuelno stanje je i dalje značajno loše u poređenju sa članicama Evropske unije prema kojoj gorenavedene zemlje teže.

Poređenje različitih komponenti koje sačinjavaju Indeks zaštite prava svojine.

Ugledni ekonomista i stručnjak za pitanje privatne svojine Hernando de Soto je izjavio da zaštita privatne svojine garantuje slobodu i podstiče ljude da svoje aktivnosti, kako svakodnevne tako i poslovne, organizuju u okvirima formalne ekonomije. On takođe napominje da bez integrisanog i formalnog sistema zaštite prava na privatnu svojinu nemoguće je imati pristup modernoj tržišnoj ekonomiji.

Ovogodišnji Indeks uključuje i tri studije slučaja iz Perua, Južne Afrike i Kolumbije, a više informacija možete naći na zvaničnom sajtu Međunarodne alijanse za zaštitu privatne svojine.

OSTAVITE ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Ovdje unesite Vaše ime

Popularno

Roman Jakič: Evropska unija nudi značajne prilike mladima

Na izborima za Evropski parlament koji su održani u maju 2019. godine, Savez liberala i demokrata Evrope (eng. ALDE) u koaliciji sa predsjednikom Francuske...

Uticaj ekonomskih sloboda na blagostanje žena

Ekonomske slobode, odnosno mogućnost pojedinaca da donosi sopstvene ekonomske odluke, je ključ za uspješan ekonomski i društveni napredak. Mnogobrojna akademska istraživanja su pokazala da...

Sačuvati kapitalizam od „kapitalista“

Nekada je bauk predstavljao izmišljeno biće koje je služilo za plašenje djece kako bi ista ostala poslušna. Sigurno je da biste mogli sa lakoćom...

Preporuka uredništva

Ekonomski uzroci i političke posljedice

U proteklih deset godina stalo je više ekonomske istorije nego u cijeli vijek koji im je prethodio. Dogodila se prva zaista globalna ekonomska kriza,...

Međunarodni indeks vlasničkih prava: Crna Gora na 92. mjestu

Podgorica, Crna Gora - Koalicija za zaštitu vlasničkih prava koju sačinjava preko 100 neprofitnih organizacija iz cijelog svijeta, a sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim...

Nešto je trulo…

Crnogorskom parlamentarizmu i političkoj sceni potrebna je hitna rekonstrukcija, temeljna promjena principa na kojima počiva, ako ih je uopšte bilo, ili pak njihovo konačno...