Problem necarinskih barijera u Crnoj Gori

Crna Gora ima veliki broj necarinskih barijera koje koristi kako bi eliminisala ili bar smanjila probleme koje ima. Može se reći da ima velikih problema sa izvozom i povećanjem budžetskog deficita jer je uvoz naše zemlje iz godine u godinu veći, a imamo mogućnosti ili da sami proizvodimo te proizvode ili da povećamo izvoz nekih drugih proizvoda kako bi smanjili deficit platnog bilansa.

Crna Gora je dio CEFTA sporazuma i na osnovu njega bi trebala da smanji broj carinskih barijera, a uz to i necarinske barijere moraju da se otklanjaju. Necarinske barijere kao i sve ostalo pored prednosti, imaju i mane. U kratkom roku, necarinske barijere svakako doprinose i dobre su za domaće proizvođače jer su oni na taj način podstaknuti da počnu da se bave proizvodnjom ili da proizvode više. Ono što je loše, jeste što postoji mogućnost da bi ti resursi mogli da budu iskorišćeni na mnogo bolji način, a znamo da su resursi ograničeni i da ih treba čuvati. Treba voditi računa i o apsolutnim i komparativnim prednostima jer samo na taj način uspjeh je zagarantovan. Opšte je poznato, da je proizvodnja uzaludna ako nema kupaca za taj proizvod. To je razlog, zašto necarinske barijere mogu da budu štetne u dugom roku. Pored toga što postoji mogućnost da ne prodamo naš proizvod jer mu je cijena previsoka, može se desiti i da se izvoz koji imamo smanji jer druge zemlje neće htjeti naš proizvod.

Što se tiče potrošača, uvođenjem necarinskih barijera oni su u lošijem položaju bez obzira da li se radi o kratkom ili dugom roku. Postoje dva razloga zašto su oni u goroj poziciji. Prvo je što će asortiman proizvoda koji se nudi na tržištu biti manji jer će zemlje koje uvoze u Crnu Goru biti demotivisane ukoliko su njihovi troškovi preveliki. To dovodi do povlačenja proizvoda sa tržišta od strane stranih proizvođača. Druga stvar, je u tome što će cijena proizvoda uvođenjem raznih vrsta necarinskih barijera porasti, jer kako bi imali zaradu kompanije će biti prinuđene da podignu cijenu zbog troškova sa kojima se susreću.

Kao što sam već navela u Crnoj Gori postoje necarinske barijere, a iz godine u godinu one sve više rastu. Iz tog razloga, CEFTA spotazumom definisano je da će podkomitet za tehničke barijere u trgovini necarinske barijere: i) podsticati usklađivanje tehničke regulative, standarda i obaveznih procedura za ocjenu usklađenosti sa pravilima i procedurama STO; ii) podsticati usklađivanje, gdje je potrebno, tehničkih regulativa, standarda i procedura za ocjenu usklađenosti sa istim primjenama u EU; iii) podsticati priznanje dokumenata o ocjeni usklađenosti kreiranih od strane ovlašćenih tijela za ocjenu usklađenosti; i iv) podsticati pregovore za zaključivanje plurilateralnih sporazuma između strana;

Kada posmatramo primjer necarinskih barijera u Crnoj Gori može se reći da su proizvođačima potrebne subvencije i druge mjere podsticaja. Prema propisima, CEFTA i STO sporazuma moguće je koristiti carinske i necarinske barijere za uvoz. Tu spadaju: necarinske barijere za zaštitu domaćih proizvođača od dampinga iz uvoza, podsticanje domaćim izvoznicima kao što su subvencije, izvozni krediti, garancije itd. Mjere necarinskih barijera zavise od nivoa razvoja zemlje i konkretnog proizvoda.

Ono što je problem, jeste izboriti se sa STO administracijom. Prvo što se treba uraditi jeste odricanje većeg izbora uvoznih roba i usluga radi dugoročnog cilja razvoja domaće privrede.

Iz godine u godinu prema platnom bilansu Crne Gore vidimo da je uvoz sve veći a izvoz Crne Gore manji. Zbog tog problema, Crna Gora se susreće sa velikim problemom pa mora nekako da ga rešava. Crna Gora je primorana da uvede necarinske barijere. Najviše se izvozi iz Srbije i to mineralna goriva i pića, sirće, mlijeko i plastične mase. Tako se Srbija nalazi na problem jer postoji niz prepreka koje ova država ima prilikom uvoza u Crnu Goru. Tu spadaju: procedure koje prate protok robe na granici, nesaglasnost domaćih standarda sa standardima EU i STO.

Sa ovim naša država ne samo da pogoršava poslovanje stranih kompanija, već i domaćih proizvođača koji prilikom uvoza inputa imaju problema. Postoji veliki broj primjera za to, a jedan od njih je primjer kompanije Aleksandrija.

Aleksandrija je kompanija koja se bavila proizvodnjom hleba, peciva, tijesta, sokova, džemova i maslinovog ulja. Problem sa kojim se ova kompanija sretala je velika procedura prilikom najbitnijeg inputa koji koriste – kukuruza. Ova kompanija je uvozila kukuruz iz Srbije i imala je problem prilikom uvoza jer je postojala ogromna procedura koju je proizvod prilikom uvoza morao da prođe. Vezano za ovaj slučaj, Srbija će sigurno nastojati da uvede određene barijere kako bi Crnu Goru natjerala da nešto promijeni. Najveći problem imaju zbog analiza koje su im tražene na granici. Iako su posjedovali zahtjevane analize, rečeno im je da te analize nisu ispravne i nisu prema propisima CEFTA sporazuma. Zbog toga, Srbija i dalje ima problem prilikom uvoza kukuruza u Crnu Goru.

OSTAVITE ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Ovdje unesite Vaše ime

Popularno

Roman Jakič: Evropska unija nudi značajne prilike mladima

Na izborima za Evropski parlament koji su održani u maju 2019. godine, Savez liberala i demokrata Evrope (eng. ALDE) u koaliciji sa predsjednikom Francuske...

Uticaj ekonomskih sloboda na blagostanje žena

Ekonomske slobode, odnosno mogućnost pojedinaca da donosi sopstvene ekonomske odluke, je ključ za uspješan ekonomski i društveni napredak. Mnogobrojna akademska istraživanja su pokazala da...

Sačuvati kapitalizam od „kapitalista“

Nekada je bauk predstavljao izmišljeno biće koje je služilo za plašenje djece kako bi ista ostala poslušna. Sigurno je da biste mogli sa lakoćom...

Preporuka uredništva

Muzika u službi države

Oduvijek je muzika bila usko povezana sa državom i vrhom iste, pa je tako i Mocart bio dvorski kompozitor, i stvarao je muziku po...

Da li novine kakve poznajemo izumiru?

Novine su se nekada tradicionalno smatrale jedinim sredstvom za dobijanje informacija. Sada one predstavljaju sredstvo za najveći broj studija ispitivanja jer postoje drugi izvori...

Dosta autoritarizma!

Sve više izgleda da se dobar dio crnogorskog društva ne može odreći poštovanja i divljenja autoritarnim ličnostima i režimima. To bi donekle moglo biti...