Po zaštiti privatne svojine Crna Gora kao zemlje Afrike

Podgorica, Crna Gora – Prema indeksu privatne svojine za 2018. godinu, Crna Gora se nalazi na 98. mjestu. Ovi rezultati nas smještaju u donjih 20 odsto gdje se nalaze i primjera radi, najnerazvijene države Afrike.

Međunarodni Savez za privatnu svojinu je u saradnji sa 113 organizacija širom svijeta objavio rezultate istraživanja u okviru svog godišnjeg Indeksa privatne svojine. Rezultati su predstavljeni u okviru godišnje konferencije koja je ove godine održana u Južnoj Africi u saradnji sa Fondacijom za slobodno tržište.

Rezultati ukazuju da širom svijeta šest milijardi ljudi pati od neadekvatne zaštite privatne svojine, a da samo 758 miliona ljudi odnosno 13 odsto ukupnog svjetskog stanovništva uživa u adekvatnoj zaštiti privatne svojine. Međunarodni indeks privatne svojine obuhvata tri važne komponente, a to su: Pravno i političko okruženje, pravo na fizičku imovinu i pravo na intelektualnu imovinu. Ove godine samo su tri države postigle najbolje rezultate u očuvanju i zaštiti privatne svojine. To su Finska, Novi Zeland i Švajcarska.

Crna Gora se nalazi na 98. mjestu što je još jedan pad u odnosu na prethodne izvještaje. U donjih 20 odsto se nalaze i ostale države regiona, izuzev Hrvatsku koja ima malo bolji rezultate.

Slabiji rezultate od Crne Gore u zaštiti privatne svojine bilježe Srbija, Bosna i Hercegovina, Albanija, dok ne postoje rezultati za Makedoniju i Kosovo ove godine.

“Rezultati ovogodišnjeg Indeksa nam ukazuju da postoji veliki problem sa zaštitom privatne svojine pred kojim ne smijemo ostati nijemi. Ovi rezultati nas smještaju u donjih 20 odsto gdje se nalaze i primjera radi, najnerazvijene države Afrike. Pored loših rezultata u zaštiti intelektualne svojine, Crna Gora takođe bilježi loše rezultate i u ocjeni koja se tiče pravnog i političkog okruženja u čije indikatore se ubrajaju nezavisnost sudstva, vladavina prava, politička stabilnost i kontrola korupcije. Vlada Crne Gore mora uložiti dodatne napore u ovim oblastima kako bismo unaprijedili zaštitu privatne svojine, a samim tim i podstakli ekonomski razvoj. Činjenica je da većina investitora i preduzetnika ne želi svoj biznis da započinje u onim državama u kojima privatna svojina nije adekvatno zaštićena“, rekao je Slobodan Franeta ispred Luča Instituta.

Luča Institut je je jedan od članova Saveza za privatnu svojinu i organizacija koja je vršila monitoring podataka koji su ušli u ovogodišnji izvještaj o privatnoj svojini.

Kako su najavili, tokom godine planirano je pokretanje više događaja koji za cilj imaju podizanje svijesti o važnosti zaštite privatne svojine i kako Crna Gora može ostvariti bolje rezultate na sljedećem izvještaju koji će biti objavljen 2019. godine.


Izvor: CDM

Prethodna objava

Danas je Međunarodni dan intelektualne svojine

Sljedeća objava

Ekonomske slobode poboljšavaju položaj žena

Slične objave
Total
0
Share